The Initiative Tag

0

تمرکز استودیوی اینیشیتیو روی توسعه ی یک بازی اپیزودی

در یک سال گذشته ، شایعات مختلف در مورد پروژه هایی که توسط استودیوی Motion Game ساخته می شود همچنان ادامه دارد. در برخی شایعات و گزارش ها اشاره شد که استودیو Perfect Dark را دوباره راه اندازی کرده است. با این حال ، تاکنون…